Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is geen financieel advies of aanbeveling om te handelen of te beleggen op de beurs. Beurstrading Nederland is geen financiële dienstverlener, broker of vermogensbeheerder. Wij bieden alleen een signaal service aan die gebaseerd is op ons eigen Trading Systeem algoritme.

Het handelen of beleggen op de beurs brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen handels- en beleggingsbeslissingen en de uitvoering daarvan. U dient zelf te bepalen of het handelen of beleggen op de beurs geschikt is voor u, rekening houdend met uw financiële situatie, doelstellingen, risicoprofiel en ervaring.

De koop- en verkoopsignalen die wij verstrekken zijn gebaseerd op historische data en indicatief van aard. Zij geven geen garantie of waarborg voor toekomstige resultaten. De resultaten die wij tonen op onze website houden geen rekening met kosten, commissies, slippage, belastingen of andere factoren die van invloed kunnen zijn op uw werkelijke resultaten. Uw werkelijke resultaten kunnen afwijken van de resultaten die wij tonen.

Wij doen ons best om de informatie op onze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, maar wij kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies, vertragingen, onderbrekingen of storingen in de informatie of de signaal service. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van onze website, onze informatie of onze signaal service.

Door gebruik te maken van onze website, onze informatie of onze signaal service gaat u akkoord met deze disclaimer en onze algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer en onze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze disclaimer en onze algemene voorwaarden te raadplegen.

Als u vragen heeft over deze disclaimer of onze signaal service, kunt u contact met ons opnemen via email.