Algemene disclaimer inzake handelen op de Beurs

Je kent ongetwijfeld het gezegde: Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dus waarschuwen wij je om blind beslissingen te nemen op behaalde rendementen uit het verleden.

Wij kunnen geen enkele garantie geven dat een systeem zijn winst of verlies zal bereiken zoals deze getoond is in de resultaten. Bovendien is het traden met een Trading Systeem (het handelen volgens een technisch of kwantitatieve methode) niet zonder financiele risico’s en kan geen enkel systeem de verantwoording afleggen voor de impact van de financiele risico’s in alle markt omstandigheden. Wij adviseren dan ook om alleen te beleggen/handelen met dat deel van het vrij belegbare vermogen dat hiervoor bestemd is. Er kunnen net als bij het klassieke beleggen bij dit ”nieuwe beleggen” geen garanties gegeven worden. Handelen met een Trading Systeem ofwel “systeem handelen” is geen alternatief voor defensieve of neutrale beleggingsvormen en moet bestempeld worden als uiterst speculatief.

Bijvoorbeeld

Met een belegging van 25.000 euro in de AEX index Futures (FTI) kan je zowel extreem positieve rendementen alswel grote verliezen maken.

Bij handelen op margin (hefboom) kunnen de verliezen zelfs groter zijn dan de verplichte minimale inleg. Er zijn over het algemeen tal van factoren die van invloed kunnen zijn op een prognose of een specifiek trading (handels)programma.

Groot risico van verlies

Er is een groot risico op verlies in opties, futures, forex trading en andere afgeleide producten. Je dient daarom zorgvuldig te overwegen of dergelijke handelssystemen voor jou geschikt zijn. Ook dien je altijd rekening te houden met je financiele en lichamelijke toestand. Online trading is riskant. Het risico van verlies in actief online handelen in aandelen, opties, futures, commodities en buitenlandse aandelen is aanzienlijk.

Algemene risico’s van beleggen

Als je gaat beleggen loop je altijd risico’s. Sommige risico’s heb je geheel of deels zelf in de hand. Maar er zijn ook risico’s die de waarde van je investering beïnvloeden, zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen. Standaard zijn er de algemene beleggingsrisico’s zoals:

Marktrisico: het marktrisico hangt samen met de algemene economische, fiscale en politieke situatie. Alle beleggingsproducten hebben met dit risico te maken. Koersschommelingen behoren tot het marktrisico.

Koersrisico: dit is het risico op koersbewegingen. In welk aandeel of afgeleid product je ook belegt, je loopt altijd een koersrisico. Oorzaken van koersrisico zijn legio zoals concurrentie, publicatie economisch of fundamenteel nieuws, bedrijfsresultaten, etc. In het algemeen kunnen we zeggen dat spreiding dit risico verlaagd.

Valutarisico: als er een andere valuta dan je basis valuta (de euro) belegt is, is de kans groot dat de koers van die valuta bij sluiting (koop dan wel verkoop) van de belegging verschilt van de valutakoers bij de opening van de positie. Dit kan zowel positieve als negatieve effecten hebben op je beleggingen.

Liquiditeitsrisico: door omstandigheden kan het zo zijn dat je aangegane positie niet of nauwelijks verhandeld kan worden op de betreffende beurs. Bijvoorbeeld omdat er net economische cijfers bekend gemaakt worden. Je kan je positie dan tijdelijk niet sluiten. Dit kan echter ook positieve effecten hebben.

Vanzelfsprekend kunnen er ook nog meer risico’s zijn dan hierboven besproken, we verwachten dan ook dat je een uitstekende kennis hebt van de producten en markten waarin je handelt.

Wij verwijzen naar de AFM (www.afm.nl) website voor verdere uitleg over beleggen.

* In geval van technisch onderhoud aan de website/platform of een technische storing kan het zich voordoen dat, de website/platform onbereikbaar is, of dat je geen/niet tijdig email berichten ontvangt of gevallen van vergelijkbare aard. In voorgaande gevallen zijn wij niet aansprakelijk.